4share
31 شهریور 1401 - 15:32

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان علمی قرار گرفتند

زنجان-دکتر هاشم شهروس وند و دکتر علی رمضانی از اعضای هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان سال ۱۴۰۱ کشور قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت علمی کشور و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر راه‌اندازی شده است.

این فدراسیون، سرآمدان علمی را سالانه از بین افراد با توانمندی پژوهشی معتبر شناسایی و آنها را در ۲ گروه سرآمد علمی و سرآمد علمی جوان با توجه به اعتبار علمی کسب شده توسط هر فرد حمایت می‌کند.

سرآمدان علمی افرادی هستند که فعالیت های پژوهشی و دستاوردهای علمی معتبری در سال های اخیر دارند. برای شناسایی این افراد از شاخص‌ هایی که نشان دهنده فعالیت های پژوهشی و نه آموزشی بوده استفاده شده و این افراد سالانه در یک مکانیزم رقابتی انتخاب می‌شوند.

دبیرخانه فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تعداد ۱۰۰ سرآمد علمی سال ۱۴۰۱ را انتخاب کرده است که دکتر هاشم شهروس وند و دکتر علی رمضانی هر ۲ عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان در این فهرست قرار گرفتند.

بنابراین اعلام، دانشگاه زنجان با کسب اعتبار علمی ۶۲۶ رتبه ۲۲ کشور را در بین دانشگاههای کشور کسب کرده است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 751862